Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


Bình Định Gia Bắc Ninh

14:47 | 25/11/2019

Tổng cộng có khoảng 15 võ đường trên địa bàn tỉnh Bắc ninh do HLV Nguyễn Văn Sướng (SĐT : 01686.3434.35) phụ trách.

(HLV Nguyễn Văn Sướng bắt đầu tham gia luyện tập tại môn phái từ năm 2000 tại võ đường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh do HLV Đinh Hoàng Đức dậy

HLV Định Hoàng Đức  bắt đầu tham gia luyện tập tại môn phái từ năm 1990 tại võ đường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  do HLV Nguyễn Khắc Thành dậy)

1- Tên võ đường : Trường Trung học Cơ sở Trung Chính

Địa chỉ võ đường : Xã Trung Chính – Lương Tài – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2017

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Vũ Công Trọng – SĐT : 01665.382.268

Họ và tên HLV chính : Vũ Công Trọng – SĐT : 01665.382.268

Họ và tên trợ giáo : Hoàng Văn Anh – SĐT : 01643.669.693

Lịch tập : Chiều thứ 4 và thứ 7 hàng tuần từ 17h – 19h

 

2- Tên võ đường : Chùa Vĩnh Thái – Xã Quảng Phú

Địa chỉ võ đường : Xã Quảng Phú – Lương Tài – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2013

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Vũ Công Trọng – SĐT : 01665.382.268

Họ và tên HLV chính : Vũ Công Trọng – SĐT : 01665.382.268

Họ và tên trợ giáo : Hoàng Văn Anh – SĐT : 01643.669.693

Lịch tập : Chiều thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần từ 17h – 19h

 

3- Tên võ đường : Trường THCS Nghĩa Đạo

Địa chỉ võ đường : Xã Nghĩa Đạo – Huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh

Năm thành lập : 2014

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Thiện – SĐT : 01659.803.243

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Văn Thiện – SĐT : 01659.803.243

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần từ 17h – 19h

 

4- Tên võ đường : Xã Ninh Xá

Địa chỉ võ đường : UBND Xã Ninh Xá – Huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh

Năm thành lập : 2013

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.3434.35

Họ và tên HLV chính : Vũ Công Tâm – SĐT : 01636.552.368

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Chiều thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần từ 17h – 19h

 

5- Tên võ đường : Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ võ đường : Đường Lý Thái Tổ - Thành Phố Bắc Ninh

Năm thành lập : 2001

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.3434.35

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.3434.35

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 5 từ 17h30 – 19h  /  Thứ 7 và Chủ Nhật từ 15h30 – 17h

 

6- Tên võ đường : Trường Tiểu học Hà Mãn

Địa chỉ võ đường : Xã Hà Mãn – Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2016

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Thiện – SĐT : 01659.803.243

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Văn Thiện – SĐT : 01659.803.243

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 4 từ 17h – 19h   /   Chủ Nhật từ 15h – 17h

 

7- Tên võ đường : Trường Tiểu học Đình Tổ

Địa chỉ võ đường : Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2015

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Thiện – SĐT : 01659.803.243

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Văn Thiện – SĐT : 01659.803.243

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần từ 17h – 19h

 

8- Tên võ đường : Tiểu học Trí Quả

Địa chỉ võ đường : Xã Trí Quả - Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2016

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Quang Vinh – SĐT : 0987.334.807

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Quang Vinh – SĐT : 0987.334.807

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần từ 17h – 19h

 

9- Tên võ đường : Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Địa chỉ võ đường : Xã Ngũ Thái – Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2015

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Quang Vinh – SĐT : 0987.334.807

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Quang Vinh – SĐT : 09877.334.807

Họ và tên trợ giáo : Nguyễn Đức Thuận – SĐT : 0989.638.471

Lịch tập : Thứ 5 và thứ 7 hàng tuần từ 17h – 19h

 

10- Tên võ đường : Chùa Yên Ngô

Địa chỉ võ đường : Thôn Yên Ngô – Xã An Bình – Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2014

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Quang Vinh – SĐT : 0987.334.807

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Quang Vinh – SĐT : 0987.334.807

Họ và tên trợ giáo : Nguyễn Đức Thuận – SĐT : 0989.638.471

Lịch tập : Chiều thứ 3 và Chủ Nhật hàng tuần từ 17h – 19h

 

11- Tên võ đường : Trường THCS Phương Liễu

Địa chỉ võ đường : Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2016

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.34.34.35

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.34.34.35

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần từ 17h – 19h

 

12- Tên võ đường : Trung tâm Văn Hóa – Thể Thao Huyện Thuận Thành

Địa chỉ võ đường : Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2006

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.34.34.35

Họ và tên HLV chính : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.34.34.35

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 2 và thứ 6  hàng tuần từ 17h – 19h

 

13- Tên võ đường : Đình làng Bến – Xã Bình Định

Địa chỉ võ đường : Xã Bình Định – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2015

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Vũ Công Trọng – SĐT : 01665.382.268

Họ và tên HLV chính : Vũ Công Trọng – SĐT : 01665.382.268

Họ và tên trợ giáo :  Hoàng Văn Anh – SĐT : 01643.669.693

Lịch tập : Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần từ 17h – 19h

 

14- Tên võ đường : Trường Tiểu học Đại Đồng Thành số 2

Địa chỉ võ đường :  Xã Đại Đồng Thành – Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2017

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Vương Văn Phong – SĐT : 01649.588.686

Họ và tên HLV chính : Vương Văn Phong – SĐT : 01649.588.686

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần từ 17h – 19h

 

15- Tên võ đường : Trường THCS Trạm Lộ

Địa chỉ võ đường : Xã Trạm Lộ - Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Năm thành lập : 2005

Họ tên chủ nhiệm võ đường : Nguyễn Văn Sướng – SĐT : 01686.3434.35

Họ và tên HLV chính : Vương Văn Phong – SĐT : 01649.588.686

Họ và tên trợ giáo :

Lịch tập : Thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần từ 17h – 19h

Một số hình ảnh của võ đường