Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


QUY ĐỊNH CHUNG

16:32 | 22/11/2019

1- Biểu tượng môn phái :

 - Là một vòng tròn với 3 mầu cơ bản Đỏ - Vàng - Đen

(Mầu đỏ : tượng trưng cho sức mạnh - Mầu vàng : tượng trưng cho niềm tin chiến thắng - Mầu đen : tượng trưng cho sự huyền bí)

- Hình trung tâm thể hiện người luyên võ đang đứng ở thế trảo mã tấn có mầu đen trên nền vàng

- Con mắt được cách điệu là bông hoa sen, tượng trưng cho sự liêm khiết, ngay thẳng và chính trực

- Bình Định Gia “ chữ quốc ngữ ” mầu vàng trên nền đỏ ở bên trái. Thứ tự các chữ theo ngược chiều kim đồng hồ

- 平 定 家  “ chữ Hán -Nôm ” mầu vàng trên nền đỏ ở bên phải. Thứ tự các chữ theo ngược chiều kim đồng hồ

2- Hệ thống đai :  Có 07 đai theo thứ tự  từ thấp tới cao như sau:

Thấp nhất là Đen - Trắng - Xanh - Tím - Vàng - Vàng đỏ (nửa trên vàng, nửa dưới đỏ) và cao nhất là đai Đỏ

Bắt đầu từ đai đỏ sẽ có từ nhất đẳng đến thất đẳng. Các chấm tròn mầu vàng ở giữa đai tương trưng cho số đẳng mà võ sinh đạt được


3- Hệ thống đẳng :

Có 07 đẳng và được biểu thị là chấm tròn màu vàng ở giữa trên đai đỏ theo thứ tự từ thấp tới cao như sau: Huấn luyện viên 01 đẳng -Huấn luyện viên 2 đẳng - Huấn luyện viên 3 đẳng - Huấn luyện viên 4 đẳng - Huấn luyện viên 5 đẳng - Huấn luyện viên 6 đẳng - Huấn luyện viên 7 đẳng

4- Cách thắt đai : Đai được thắt về phía bên trái

5- Võ phục :

- Võ phục của môn sinh: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in hoặc thêu biểu tượng của môn phái.

- Võ phục của trợ giáo: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in hoặc thêu biểu tượng của môn phái; Bên ngực phải của võ phục in hoặc thêu ba chữ 平 定 家 chữ "Bình Định Gia” bằng tiếng Hán Nôm) dọc từ trên xuống dưới

- Võ phục của võ sư, huấn luyện viên: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in hoặc thêu biểu tượng của môn phái; Bên ngực phải của võ phục in hoặc thêu ba chữ 平 定 家 (chữ "Bình Định Gia” bằng tiếng Hán Nôm) dọc từ trên xuống dưới hoặc tên của võ sư, huấn luyện viên;

Đối vỡi những võ sư, huấn luyện viên đã làm lễ nhập môn thì sau lưng chính giữa võ phục in hoặc thêu chữ (chữ "Gia” bằng tiếng Hán Nôm)


Mặt trước

Mặt sau

7- Chào - Bái tổ

- Trước, trong và sau buổi tấp tất cả đều thực hiện nghi lễ bái tổ.

- Trước và sau khi thi đấu, biểu diễn đều phải cúi chào theo nghi lễ đạo võ.

- Cách thực hiện nghi lễ võ đạo “chào” được thực hiện như sau: tay phải nắm quyền, tay trái tay đao; Tay quyền đặt chính giữa tay đao và nâng lên phía trước ngực rồi hạ phần than trên của cơ thể cúi chào về phía trước.