Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


Võ đường Bình Minh

10:27 | 27/11/2019

Võ đường : Bình Minh

Địa chỉ : Trường THCS Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Năm thành lập: 1998

Họ và tên chủ nhiệm võ đường : Tạ Viết Chính (0988228473)

Họ và tên HLV chính : Tạ Viết Chính

Họ và tên trợ giáo 1: Đàm Mai Anh


Lịch tập :