Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

Bắc Hà nội


 

CLB Bình Định Gia Đông Anh

14:54 | 27/11/2019

Võ đường: BĐG Đông Anh

Địa chỉ: Trung tâm Văn hoá thông tin, TDTT huyện Đông Anh, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Năm thành lập: 1989

CLB Bình Định Gia Lam Hồng

14:2 | 02/12/2019

CLB Bình Định Gia Lam Hồng là sự kết hợp của các HLV Võ đường Đông Anh và võ đường Sóc Sơn. Trực tiếp do cố võ sư Trần Hưng Hiệp và HLV Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Khắc Thành đào tạo từ năm 1989 tại nhà văn hóa huyện Đông Anh
Võ đường Uy Nỗ

16:59 | 27/11/2019

Chủ nhiệm võ đường : Võ sư Nguyễn Xuân Quang (0989589970)

(Bắt đầu tham gia luyện tập tại môn phái từ năm 1989 tại võ đường Nhà văn hóa Đông Anh, Hà nội do cố võ sư Trần Hưng Hiệp, HLV Nguyễn Khắc Thành, HLV Nguyễn Mạnh Toàn dạy)

Võ đường Vĩnh Ngọc

16:59 | 27/11/2019

Võ đường :  Vĩnh Ngọc

Địa chỉ: Trường THCS Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội

Năm thành lập: 2015.

Võ đường Tiên Dương, Xuân Canh, Chùa A Phái

16:59 | 27/11/2019

Chủ nhiệm võ đường : Võ sư, HLV Nghiêm Đình Luận (0976091523)

(Bắt đầu tham gia luyện tập tại môn phái từ năm 1991 tại võ đường Nhà văn hóa Đông Anh, Hà nội HLV Nguyễn Khắc Thành, HLV Nguyễn Mạnh Toàn dạy)

Võ đường Cao Lỗ

16:59 | 27/11/2019

Võ đường  : Cao Lỗ

Địa chỉ: Thôn Tân Nề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội

Năm thành lập: 2014

Võ đường Tiền Phong B

16:59 | 27/11/2019

Võ đường : Trường tiểu học Tiền Phong B

Địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà nội

Năm thành lập: 2014

Võ đường Đông Trù, Trưng Vương

16:59 | 27/11/2019

Chủ nhiệm võ đường : HLV Lê Anh Tuấn (0988568622)

(Bắt đầu tham gia luyện tập tại môn phái từ năm 2013 tại võ đường Nhà văn hóa Đông Anh do HLV Nghiêm Đình Luận dạy)

 


Võ đường Mê Linh

16:59 | 27/11/2019

Chủ nhiệm võ đường : HLV Nguyễn Trung Kiên (01236866855)

(Bắt đầu tham gia luyện tập tại môn phái từ năm 1991 tại võ đường Nhà văn hóa Đông Anh do HLV Trần Ngọc Quyền dạy)